Časový výhled a míra detailu podnikatelského plánu.

Než se pustíme do samotného plánu, je dobré mít na mysli tuto slovní hříčku:

Zákon plánování: Věci trvají vždy déle, než očekáváme, i když počítáme se „Zákonem plánování“.

Toto úsměvné pravidlo velmi dobře vystihuje základní rozpor mezi plánováním, a realitou.

Lidé jsou neskutečně jednotně úděsní a hrozní plánovači. Asi je to dáno tím, že nejsou vševědoucí a neočekávané změny, černé labutě ale i menší změny významně narušují hlavně velmi detailní plán.

Základní omyly plánování vznikají tím, že lidé mají stálou tendenci podhodnocovat časový plán. Čím je plán komplexnější, tím více vzájemných vazeb plán obsahuje a jedna změna tak může zapříčinit další změny a najednou je plán mimo původní časový záměr. Jak tyto změny ovlivní celý projekt velmi dobře uvidíte ve speciálních programech, jako je například Microsoft Project apod. My se tady ale budeme zabývat zatím jednoduššími záležitostmi.

Jakýkoliv plánovací proces generuje ihned dotaz typu:

  • Jaký časový výhled má plán zahrnovat – jak daleko mám plánovat?
  • Jak veliký detail má plán obsahovat?

Časový výhled
0dpověď na tuto otázku vyplývá z toho, za jakým účelem je plán připravován.

1)      Chceme úvěr:

Bankéři mají obvykle svou časovou představu, se kterou by měl váš plán korespondovat, pokud chcete úvěr získat. Tady obvykle lze hovořit nejméně o 3 letech. U nových společností, jejich první plán by měl mít celkový horizont nastaven právě na tuto hranici.

2)      Doba návratnosti investice

Doba návratnosti je další dobrý koncept, který nám časový výhled plánu pomůže stanovit. Časový horizont zde bývá obvykle někde kolem 5 let. To je obvykle doba, kdy očekáváme, že se nám naše počáteční investice vrátí a kdy naše podnikání začíná přinášet přiměřený zisk.

3)      Rychlost technologických změn

Pokud je vaše podnikání zaměřeno na high – tech technologie, nebo podnikáte v oborech, kde dochází k rychlým technologickým změnám a inovacím, pak by toto kritérium – životní cyklus těchto změn, měl být rozhodující pro váš časový horizont plánu.  

Detail plánu

Úroveň plánovaných detailů dokáže dlouhodobý plán více zpřehlednit. Jakýkoliv podnikatelský plán by měl být v první roce dostatečně detailně rozpracován.  Co, kdy a jak se bude dít. Navíc by měl také být doprovázen plánovaným měsíčním, nebo týdenním Cash Flow (podle povahy podnikání). Dále alespoň kvartálním plánovaným výkazem zisku a ztráty a počáteční a závěrečnou plánovanou rozvahou (o této účetní dokumentaci, co znamená, jak vznikají a jak je číst pojednáváme na jiném místě tohoto webu).  Pokud toto všechno dáme dohromady, právě jsme vyrobili také „Rozpočet“ (budget). 

Následující roky našeho plánu mohou být popsány s menšími detaily – tady by mělo postačit např. čtvrtletní Cash Flow,

Pokud plánujeme na velmi dlouhou dobu, pak je tento horizont omezován trhem, technologickou změnou, trendy v oboru, ziskovou marží a podílem na trhu. Těmto tématům se věnujeme na jiném místě.

Ještě před tím, než se začneme plánovacímu procesu věnovat blíže, je třeba vyvrátit jednu pověru. Často se plánování a rozpočtování, většinou ve velkých organizacích) považuje za záležitost čistě finančního oddělení. Činnost, která nemá s denním chodem organizace a obchodu nic společného. A toto je právě obrovská chyba!

A u malých organizací je spíše problém, zda plán vůbec existuje a je připravován. A pokud ano, je jasné, že nikdo jiný, než samotný podnikatel jej nepřipravuje.

Instagram