Podnikatelské plánování

Pokud chce podnikatel, ale i veliká společnost přežít a dále se rozvíjet, musí plánovat své činnosti s maximální pečlivostí. Podnikatelské prostředí je mnohem více složitější a komplexnější, než prostředí jednotlivce, či rodiny. Jako příklad můžeme uvést příjem.

Drtivá většina lidí hospodaří jen s jedním příjmem. Plánování budoucnosti je tak relativně snadné. I když i tady tuto činnost mnoho jedinců až překvapivě nezvládá. Chybí jim finanční gramotnost .

Naproti tomu i ten nejmenší živnostník obvykle pracuje s desítkou, či stovkou potenciálních příjmů. A tady předpovídat jejich vývoj již tak primitivní není. Mnoho malých podniků, zvláště pak jednoho majitele začíná tím, že plán nosí jeho majitel pouze ve své hlavě. Také jich mnoho z nich končí svou podnikatelskou dráhu v prvním roce existence. (Prostě není dost „bohatých strýčků“, aby se dalo v podnikání pokračovat.)

Zásadní problém spočívá v tom, že docílit zisku znamená přijmout také riziko.

Nová malá společnost je oproti zavedeným a velkým firmám v nevýhodě a aby se dostala do zisku, musí podstoupit mnohem více riskantních operací, pokud se věci nevyvíjejí podle předpokladů. Například veliká a zavedená korporace, obsluhující tisíce zákazníků, si může dovolit několik jich  ztratit, které například přebere konkurence.  Pro živnostníka nebo malý start up to může být likvidační záležitost. Nesmí si dovolit ztratit ani jednoho.

Je třeba si uvědomit, že:

 NEEXISTUJE ZPŮSOB, JAKÝM SE V PODNIKÁNÍ VYHNOUT VŠEM RIZIKŮM.

Některým se vyhnout můžeme, některá rizika lze částečně zmírnit. Úspěšný podnikatel či společnost dokáže rizika anticipovat a pracovat s nimi. Dokáže porozumět tomu, jak rizika jeho podnikání ovlivňují. Musí umět spojit dohromady informace z trhu,  z oblasti financí, znát své odběratele a jejich chování, a celou řadu dalších věcí bezprostředně ovlivňujících jeho podnikání a z těchto informací namíchat svůj podnikatelský koktejl tak, aby bylo dosaženo kýženého výsledku. Jinak řečeno, musí umět správně definovat svou strategii.

Pokud je navíc strategie pečlivě promítnuta do konkrétního plánu, pak je poměrně velká pravděpodobnost, že podnik přežije a bude se rozvíjet.  Zvláště pro začínající podnikatele má plán zásadní komunikační význam.

 

   Plán přímo oslovuje 3 životadárné skupiny:

  • Samotného podnikatele
  • Zaměstnance, spolupracovníky
  • Poskytovatele finančních zdrojů – investory, bankéře

 

Při plánování si je třeba uvědomit skutečnost, že se jedná o jakousi představu budoucnosti a jelikož tuto neznáme, čeká nás celá řada rizik, jak je uvedeno výše. Abychom dokázali co nejvíce eliminovat rizika, je jednou z možností svůj plán sestavovat ve variantách. Vytvářet si scénáře pro různé předpoklady a situace, které mohou nastat. V podstatě to znamená vytvářet si model výsledku podnikání v případě „CO KDYŽ“.  

Pokud svůj plán postavíte na základě všech scénářů, které si v době jeho tvorby umíte představit, budete připraveni na to, pokud skutečně nastanou. Ale pozor! Pokud byste měli vytvářet scénáře na všechny situace, které mohou nastat, asi byste se z toho zbláznili a zbytečně byste utráceli svůj drahocenný čas. Proto:

Soustřeďte svou energii na to, co můžete změnit, a ostatní nechte plavat!

Například umíte ovlivnit svou cenovou politiku, své subdodavatele, co budete prodávat a v jakém množství atd. Ale asi neovlivníte cenu ropy na světových trzích, úrokovou sazbu, měnové kurzy atd.

V dnešní době tak není žádný problém vyrobit si svůj plán např. v Excelu. Takto si snadno vyrobíte simulační model, ve kterém můžete zkoumat různé změny vstupních hodnot a co je hlavní, může simulovat své podnikání, než přijdou skutečné peníze z reálného byznysu a CO SE STANE KDYŽ. 

PLÁN = SIMULAČNÍ NÁSTROJ VAŠEHO PODNIKÁNÍ

Může experimentovat s cenou produktů, prodejním množstvím, ziskovou marží, splatností faktur za zboží, atd. Tím vším se budeme dále zabývat. Pro začátek si malou simulaci můžete provést tady: v pojednání "Výkaz zisků a ztrát".

Dobrý podnikatelský plán také dobře a důvěryhodně působí na okolí – poskytovatele finančních zdrojů, akcionáře, podílníky, bankéře, spolupracující společnosti, dodavatele apod. Ti pak snadněji slyší na vaše požadavky na finanční zdroje, úrokové sazby, odklad splátek, dodavatelský úvěr apod.

Kvalitní podnikatelský plán je nejdůležitější pro společnosti, které nemají zatím žádnou historii.