Plánujeme budoucnost

Ještě dříve, než se pustíme do konkrétních věcí v oblasti plánování, bude možná dobré si uvědomit, jaké následky mají naše rozhodnutí na naši budoucnost.

Klíčovým problémem finančního plánování je závislost budoucích investičních příležitostí na dnešních kapitálových rozhodnutích.

Nebo ještě snad lépe, či parafrází řečeno: 

„Jak drahá jsou naše rozhodnutí o budoucnosti“? 

K tomu jsem si vypůjčil pravidlo 1:10:100 z oblasti IT, konkrétně z oblasti programování. I když už dnes se toto pravidlo používá a modifikuje pro nejrůznější oblasti lidského konání, mnohdy uslyšíte např. o „trychtýři“ v rámci sociálních sítí apod. myslím, že pro oblast plánování je jeho původní význam nejprůkaznější.

Z mého pohledu snad nejlépe toto pravidlo znázorňuje prostá pyramida. Můžete si ji vždy, když něco chystáte snadno nakreslit, aby vás varovala:

A co nám říká? Kolika násobek nás bude stát náprava chybného rozhodnutí, které v plánovacím procesu učiníme ?

 

1 - Chyba je odhalena v okamžiku přípravy a průběhu plánování.

Uvažujeme nad způsobem plánování, hledáme optimální  řešení, modelujeme budoucnost. Ještě neinvestujeme reálné peníze, jen čas. (i když čas je naším největším aktivem, které v životě máme!)

10 - Chyba je odhalena v okamžiku, kdy už máme plán vytvořen, realizují se přípravné práce vycházející z plánovacího procesu.

Vydali jsme ostatním zúčastněným pokyny, rozběhly se přípravné práce, začínají se utrácet první peníze (studie, projekty, výběrová řízení,  zadávání zakázek…)

100 - Chyba je odhalena v průběhu, nebo  na konci  realizace plánu.

Plánované aktivity a akce jsou naplno spuštěny,  nakupují se prostředky k realizaci záměru, materiál, služby (investovaly  se již peníze do nákupu pozemků, strojů, přípravků, ….).

 

Je dobré, při jakékoliv aktivitě připravující budoucnost mít před očima tuto pyramidu. Navíc si ji můžete jen takto rukou snadno nakreslit.V následujících kapitolách už půjde o činnosti, které mohou firmě zajistit prosperitu, nebo podnik přivést k bankrotu.