Zvyšujeme výkonnost

Pokud se nám podaří zvyšovat zisk, aniž bychom navyšovali zdroje v podnikání, či snad že jejich objem dokážeme ještě snížit, pak je to nejlepší cesta, jak zajistit zdravý růst společnosti. Ono se to lehce řekne, ale hůře provádí. Podívejme se na tabulku níže. Zde si můžeme simulovat různé varianty a jejich dopad na výsledný zisk.

Pokud zvýšíme například prodej o 250 000 Kč při zachování ziskové marže na úrovni 10,80 %, pak se náš zisk zvýšil o 27 000 Kč. Takže jak zisk, tak prodej nám narostl o 14,3 %. Pokud bychom toho dosáhli bez nutnosti zvětšit výrobní prostory a bez navýšení prostředků vázaných v zásobách, úplně skvěle! Naše rentabilita kapitálu se také zlepší.

Opačným a nezdravým případem výše uvedeného scénáře – navýšení prodeje, je situace, kdy pro dosažení stejného výsledku je do podnikání vloženo více aktiv a náklady rostou neproporcionálně. Tady už je třeba dát pozor, neboť tento scénář již nelze považovat za zdravý.
Jak tedy identifikovat upravit oblasti, které snižují finanční výkonnost našeho podnikání?
Existuje mnoho způsobů jak na to. Asi těmi nejvíce slibnými se jeví oblast nastavení cen, oblast nákladů a vynaloženého kapitálu při každodenní činnosti.

 

Opačným a nezdravým případem výše uvedeného scénáře – navýšení prodeje, je situace, kdy pro dosažení stejného výsledku je do podnikání vloženo více aktiv a náklady rostou neproporcionálně. Tady už je třeba dát pozor, neboť tento scénář již nelze považovat za zdravý.

Jak tedy identifikovat upravit oblasti, které snižují finanční výkonnost našeho podnikání?

Existuje mnoho způsobů jak na to.  Asi těmi nejvíce slibnými se jeví oblast nastavení cen, oblast nákladů a vynaloženého kapitálu při každodenní činnosti.