Možnosti financování MSP

Celá řada ambiciózních projektů, a nejen z prostředí začínajících, malých a středních podniků v ČR není realizována jen proto, že nenalezne optimální způsob financování startu inovativní akce, ale mnohdy také jen určité choulostivé etapy či jednotlivé jeho fáze.
Manažeři ucházející se o finanční zdroje mnohdy pochybí především v základní úvaze o financování projektu, kdy se snaží získat prostředky pouze z jednoho zdroje, v našich

podmínkách většinou úvěrem od bankovních a jiných finančních institucí. 

Optimalizaci financování společnosti a jejich záměrů můžeme velmi hrubě rozdělit do dvou základních oblastí:

  • finanční minimalizace jednotlivých prvků projektu
  • spolufinancování projektu

Zatímco finanční minimalizace jednotlivých prvků a etap projektu by měla být zaměřena především na výběr vhodného subdodavatele služeb, technologií, dílčích komponent, spolufinancování můžeme rozdělit na dva základní způsoby

  • dluhové financování
  • financování formou vstupu základního kapitálu. 

Každý z těchto způsobů má své další specifické formy:

Dluhové financování

 

 

 

 

 

 

 

Financování formou vstupu základního kapitálu

 

 

 

Pro doplnění ještě vzpomeneme možnosti financování společnosti formou Externích zdrojů Vlastního kapitálu.

Financování formou externích zdrojů vlastního kapitálu