Strategie financování společnosti

I když pro financování podnikatelských aktivit existuje mnoho různých typů zdrojů financí, ne všechny se hodí pro danou fázi podnikatelské aktivity.  Každý z těchto typů finančních zdrojů totiž má své podmínky, jinak zavazuje příjemce financí splnit své závazky a také se pro daný účel ziskového financování jinak hodí.  Mnoho podnikatelů a obchodníků zpočátku a často po celý život omezí svou finanční strategie na financování podnikání z bankovních úvěrů.

Číst dál: Strategie financování společnosti

Možnosti financování MSP

Celá řada ambiciózních projektů, a nejen z prostředí začínajících, malých a středních podniků v ČR není realizována jen proto, že nenalezne optimální způsob financování startu inovativní akce, ale mnohdy také jen určité choulostivé etapy či jednotlivé jeho fáze.
Manažeři ucházející se o finanční zdroje mnohdy pochybí především v základní úvaze o financování projektu, kdy se snaží získat prostředky pouze z jednoho zdroje, v našich

Číst dál: Možnosti financování malých a středních podniků