Jak rozumět číslům.

Určitě jste se již setkali s informacemi, že ta či ona firma zfalšovala údaje ve svých účetních knihách a vykázala falešné výsledky. Často se podvodníci uchylují k praktikám účtování o fiktivních prodejích, snižují, či zakrývají náklady a podobně. Jsou praktiky průhledně jednoduché, ale také vysoce sofistikované postupy, které není tak snadné odhalit.

                   

Ale jsou také postupy, které jsou legální, jde jen o to, jakým způsobem jsou čísla při prezentacích pro akcionáře prezentována. Najde se mnoho způsobů, jak ukazovat účetní výsledky v lepším světle. Legitimní nástroje určitě nejsou tak mocné, jako přímé podvody. Zcela jistě nezařídí, aby krachující společnost vypadala jako zisková po delší dobu. Nicméně dokáží toho zařídit mnoho. Například, pokud se kumulují špatné zprávy, není nic jednoduššího, než je „nacpat“ do jednoho čtvrtletí, a hle, příští čtvrtletí již vypadá mnohem lépe. Společnost nastoupila „správnou cestu“. Tohoto kouzla docílíte pomocí tzv. „jednorázového účetního zápisu“.

I když se to nezdá a člověk by si mohl říci, že přece účetnictví a finance musí vykazovat jasné a pravdivé výstupy, není to tak jasné a snadné. Je třeba si uvědomit, že:

Finance a účetnictví jsou odrazem skutečnosti, nikoliv skutečnost sama.

A proto i jak budou výsledky vypadat v účetní dokumentaci, rozhoduje pohled a úsudek toho, kdo je zpracovává a do účetních knih zaznamenává. Záleží tedy na schopnostech účetních a finančních odborníků vytvářet smysluplné předpoklady a počítat se smysluplnými odhady.  A právě výsledkem těchto odhadů a předpokladů je zkreslení čísel. Co je důležité dodat, nemusí být činěno se účelově! Anebo také ano. A teď se v tom vyznejte! Jak je vidět, účetnictví a finance jsou uměním i vědou současně. Ostatně jako i jiné obchodní disciplíny.

V účetnictví pracujete s úsudky, odhady a ostatními neurčitostmi, na které mohou mít jiní jiný názor. Vytváříte tak účetní dokumentaci, kterou ve svém důsledku dále budou používat pro svá rozhodování externí investoři, bankéři, zákazníci i dodavatelé. Pokud nebudete tvorbu finančních výkazů dobře ovládat, nebudete rozumět vazbám, vztahům a důsledkům jednotlivých operací, vydáte se na milost výše uvedeným skupinám odborníků a mnohdy ani neporozumíte tomu, na co se ve skutečnosti ptají.

Cílem následujících témat je, abyste se vyznali v těchto vazbách, porozuměli možným zkreslením čísel a tím i účetní dokumentaci a případně tato zkreslení opravili a použili ve svůj prospěch legálním způsobem.

 

Instagram