Finanční gramotnost "0"

  "Gramotnost je individuální schopnost číst a psát. Neznamená pouze schopnost identifikovat jednotlivá písmena nebo schopnost napsat jednoduchá slova. Gramotnost je schopnost plynule číst i delší text a především - schopnost porozumět jeho obsahu."   Tolik ve stručnosti o gramotnosti hovoří Wikipedie.

 Pokud bych měl parafrázovat tuto definici, je možné říci, že:

 "Finanční gramotnost je individuální schopnost rozumět základním finančním zákonitostem a v souladu s nimi umět nakládat s finančními prostředky. Finanční gramotnost je schopnost za všech okolností znát dopady a následky svých rozhodnutí na vlastní finanční toky.

 I když toto zrovna nebude jedna z nejlepších definic, jsem si jistý, že je možné rozumět této jednoduché paralele a minimálně se nad jejím obsahem zamyslet. Věřím, že tyto stránky vám mohou v těchto úvahách  napomoci a možná vás v mnohém inspirovat. 

 A v definicích se tady vyplatí ještě pokračovat:

V knize Spontánní evoluce od Bruce H. Liptona PhD, a Steve Bhaermana je uvedena pěkná definice "Sebeuvědomování": Schopnost sebeuvědomění  umožňuje jednotlivci, aby si uvědomoval  důsledky svého jednání, a to nejen ty, které se projeví  v daném okamžiku, ale i ty dopady svého jednání, které se projeví v budoucnosti.


Pokud zde hovoříme o financích, nemělo by to automaticky platit i zde?. Předpokládám, že souhlasíte, že ano. Leč není to tak samozřejmé, jak by se na první pohled mohlo zdát.

To mne vede k parafrázování a definici FINANČNÍHO SEBEUVĚDOMOVÁNÍ. Stručně řečeno jde o to, abychom si dokázali uvědomit a domyslet důsledky  svého finančního jednání dnes s ohledem na jeho budoucí dopady a důsledky.
Příklady "Finančního Sebe - Neuvědomování" určitě znáte z médií a možná i z vašeho okolí. Půjčit si na pěknou dovolenou, nebo na vánoční dárky, a neřešit dopředu, jak bude půjčka v budoucnu splácena ( a zda na to budou k dispozici dostatečné finanční prostředky) vytváří potencionální problém, mnohdy končící až exekucí.
A při tom není vůbec složité a těžké si jednoduše zkontrolovat, zda jsem schopen finanční úvěr unést a nedostat se v budoucnu do finanční tísně. Existuje vůbec nějaký nástroj, který nám může pomoci? ANO - jednoduchý kalkulátor nám může ukázat budoucnost - stav našich zdrojů. Odtud je jen krůček snadnému řízení našeho  peněžního toku (Cash Flow).

Začněte Hned! Ušetříte si spoustu starostí!

 

Instagram

 

 

Finanční gramotnost zvyšuje výkon společnosti

Nikdo asi nepochybuje o tom, že pokud znáte pravidla jakéhokoliv chování, či aktivity, dokážete se v nich lépe a snadněji orientovat a dosahovat svých cílů. Například při hraní her. A stejné je to také na poli řízení společnosti. Pokud znáte pravidla, jak společnost funguje (jak jsou počítány zisky, co je to rentabilita, co je důležité pro investory, jak správně jednat s dodavateli apod.) spolupodílíte se na celkovém úsilí všech lidí pracujících ve společnosti, kteří chtějí dosáhnout společného cíle s co nejlepším výsledkem. Pokud jer na tom společnost dobře, lze očekávat, že na tom budou také dobře její zaměstnanci.

Číst dál: Finanční gramotnost zvyšuje výkon společnosti

K čemu potřebuji finanční gramotnost?

Možná si říkáte, k čemu tak asi budu potřebovat "nějakou finanční gramotnost"? A navíc, peníze přeci nejsou v životě všechno.

Pokud bychom měli o podstatě věci hovořit opravdu seriózně a beze zkratek, vydalo by to asi na knihu. Ale to určitě nebudeme. Stačí si uvědomit, že svět se neustále a nesmírně rychle mění. Žijeme ve velmi turbulentní době, a tak můžeme každou chvíli očekávat mnoho změn a neočekávaných překvapení.

Číst dál: K čemu potřebuji finanční gramotnost?