Příklad výpočtu Výsledovky:

   Zkuste si vypočítat svou výsledovku. 

 Pozn. Hrubá marže není součásti přehledu klasického výkazu. Je zde ale doplněna pro lepší představu. Popis viz článek: "Výkaz zisku a ztráty - základní princip".

Profit /Loss statement

Výkaz Zisku a ztráty - leden 20xx

___________________Tržby___________________________
___________________Náklady_________________________
________________Hrubý zisk_________________________
________________Ostatní náklady_____________________
________________Zisk před zdaněním a úroky___________
________________Zisk před zdaněním _________________
________________Zisk / Ztráta _______________________

Instagram