Výkaz zisku a ztráty – základní princip.

Výkaz zisku a ztráty společnosti říká, zda generuje svou činností zisk anebo ztrátu. To znamená, zda má kladný, anebo záporný hospodářský výsledek, podle pravidel akruálního principu. 

Číst dál: Výkaz zisku a ztráty – základní princip.