Základní pravidla, pojmy a konvence

Rozvaha je součástí účetnictví a účetnictví rozhodně není exaktní vědou. Existuje zde značný prostor pro interpretaci a intelektuální dohady. Samozřejmě, základní pravidla zde musí existovat, jinak by nikdo uvnitř společnosti a ani vně se nemohl na čísla spolehnout. Takže určitá základní pravidla jsou přeci jen stanovena která zaručují konzistenci účetních informací. 

Hodnota peněz

V oblasti účetnictví, evidujeme pouze skutečnosti, které mohou být vyjádřeny v peněžním vyjádření. Ale s vyjádřením věcí v peněžním vyjádření je tu jedno velké nebezpečí. Evokuje to skutečnost, že všechny koruny jsou identické. To ale není vždy pravda. Koruny aktuálně zobrazeny v rozvaze jako hotovost nejsou stejné. Vezměte si příklad dluhu, který nemůže být proměněn na hotovost po mnoho měsíců. A v příkladech bychom mohli pokračovat.

Číst dál: Základní pravidla, pojmy a konvence

Rozvaha.

Rozvaha odráží aktiva a pasiva společnosti v určitém časovém okamžiku. Ukazuje, co společnost v určitý den, ke kterému je rozvaha sestavena vlastnila, dlužila, a jakou to mělo hodnotu. Aktiva se vždy musí rovnat součtu závazků a vlastního kapitálu společnosti. Je třeba si také uvědomit, že všechny finanční výkazy ve svém důsledku se promítají do rozvahy.

Všimli jste si jedné věci?

Číst dál: Rozvaha