CASH FLOW – Finanční tok.

Česky také nazýván Peněžní tok je bezesporu králem v aktivitách firmy. Je až s podivem kolik společností se především zajímá o Zisk, ale málo pozornosti věnuje Cash Flow. A je to především dobře nastavené Cash Flow, které firmě umožňuje dobře prosperovat a v konečném důsledku i dosahovat zisku. 

Existuje pořekadlo:

 Zisk = marnivost    Cash Flow =  zdraví.

Bezpochyby je obojí potřebné, ale z krátkodobého pohledu, který často rozhoduje o bytí, či nebytí společnosti, je Cash Flow tím důležitějším parametrem. Umožní udržet běžící obchody či výrobu a také vstup do společnosti do nových aktivit a záměrů.

A proč je tím klíčovým ukazatelem výkonu společnosti zrovna Cash Flow, a ne výsledek hospodaření ze zisku a ztráty, či aktiva nebo vlastní kapitál vykazované v rozvaze? Je to jednoduché. Výsledovka a rozvaha v sobě obsahují všechny možné předpoklady a odhady. (o tom blíže také zde) To peníze jsou jiné. Buď je máte, nebo je nemáte.

Proč je Cash Flow životně důležité pro firmu

Jednou z velmi běžných charakteristik u malého a středního podnikání je snaha vyrůst velmi rychle. V počátku podnikání má nová firma obvykle jen málo zákazníků a každý nový (případně jediná velká zakázka) představuje velké procentuální nárůsty obratu a prodejů. A každý velký nárůst prodejů znamená obvykle velký nárůst materiálů, zboží, mezd a ostatních nákladů, které s daným podnikáním souvisí. Co je klíčové si v tomto okamžiku uvědomit je to, že všechny tyto výdaje je nutno hradit dříve, než vám zákazníci zaplatí, a hlavně, než peníze do firmy fakticky přitečou (za předpokladu, že prodáváte na faktury). Musíte tedy najít dopředu zdroje – cash, kterým tyto náklady dopředu uhradíte. Pokud je nenajdete, společnost se stává nelikvidní a míří ke krachu.

Mnoho podnikatelů hledí při svém podnikání hlavně na ziskovost firmy. A zisk je samozřejmě hlavním cílem podnikání. Ale paradoxně, aby firma mohla k zisku dojít, musí přežít. A právě dostatek hotových peněz – cash nebo přístup ke zdrojům (i cizím) je zásadní, jak firmu při životě udržet dlouhou dobu a tím realizovat zisk. 

Malé a střední podniky především v počáteční fázi své existence mají přístup k cizím zdrojům velmi ztížený. Banky nepůjčují takovýmto subjektům příliš rády, pokud se nepřesvědčí, že firma umí s prostředky řádně nakládat.  Dobře zvládnout plánování Cash Flow, je v tomto případě pro firmu životně důležité.

 

Instagram