Účetní minimum pro manažery.

Ne, nebojte se, nejste na stránkách o účetnictví. Nicméně, abyste dokázali číst základní účetní dokumentaci a „Vyznali se v číslech“, domnívám se, že toto účetní minimum je nezbytné, abyste si osvojili.  

Mnoho manažerů má rádo zkratky, které ale mnohdy vedou k úplně chybným závěrům. Výkaz zisku a ztráty má ukazovat zisk společnosti za určité období (většinou měsíc, čtvrtletí, půlrok, rok). Častá názorová zkratka nad tímto výkazem je:

 

Jak tomu rozumět?

Tržby jsou na začátku Výkazu zisku a ztráty. Kdy tyto tržby zaúčtuje účetní? Když podnik prodá zákazníkovi zboží (službu). Nic na tom nemění ani fakt, že zákazník zboží (službu) nezaplatil! Společnost si může tento výnos za dané období započítat do tržeb. Všimněte si, že ale fakticky peníze neobdržel. Pokud jde vše podle předpokladů, čeká na tento faktický příjem 14 dní až měsíc! Pokud jdou věci špatně, peníze dorazí s velkým zpožděním, nebo nedorazí vůbec.

Nákladové řádky Výkazu zisku a ztráty.

Náklady vykazované danou společností rovněž nemusí odpovídat výdajům daného období. Náklady ve výkazu Zisku a ztráty jsou fakticky ty, které vznikly při dosažení tržeb zaúčtovaných během daného časového období. A to je také jeden z hlavních úkolů účetního. Správně přiřadit všechny náklady vzniklé při dosažení tržeb.

Princip přiřazování nákladů a výnosů je klíčovým principem k tomu, abyste dokázali porozumět číslům nejen v tomto výkazu.

Pár příkladů:

  •   Společnost vyrábí stroje, kam do převodovek musí doplnit olej. Ten nakoupí v lednu běžného roku. Stroj se však vyrábí až do března a vlastní prodej stroje proběhne v dubnu. Na základě principu přiřazení nákladů a výnosů společnost účtuje o nákladech až když stroj prodala.
  •  Společnost prodávající prázdná CD nakoupí v srpnu větší množství CD, aby dosáhla na množstevní slevu (o tom, jak velká by měla množstevní sleva být, aby se to společnosti vyplatilo hovoříme v jiném článku) a bude je přeprodávat zákazníkům. Neúčtuje však o těchto nákladech nákupu v srpnu, ale až v okamžiku, kdy CD fakticky prodá.

Z naznačeného principu jistě rychle pochopíte, že bychom se snadno dostali také např. ke správnému výpočtu daní. Také zde nedochází mnohdy k faktickému toku financí. K tomu slouží jiný výkaz – Výkaz Cash Flow.

 Účetní prostě nemohou jen tak jednoduše sečíst přijaté a vydané peníze.  Musejí důkladně rozhodnout, které náklady přísluší, kterým tržbám. Jak přesně se jim to podaří udělat, tak přesně Výkaz zisků a ztráty nakonec změří, jak ziskové jsou služby a zboží, které společnost produkuje a prodává. Jedna věc je z výše uvedeného opět zřejmá. Promítá se tady subjektivní pohled na věc (byť se snahou být maximálně objektivní) a tato čísla a výsledky obsahují většinou určitá zkreslení. 

Nicméně tento výkaz je velmi důležitý pro mnoho manažerů společnosti – Generální ředitel potřebuje vědět, jak na tom jeho společnost v daném období je, aby mohl přijímat strategická rozhodnutí, Obchodní ředitel potřebuje znát ziskovost jednotlivých služeb a zboží, aby dokázal pracovat lépe s cenami, množstevními slevami a například také s platebními podmínkami zákazníků, Marketingový ředitel potřebuje znát ziskovost jednotlivých výrobků v návaznosti na přípravu marketingových kampaní, Výrobní ředitel např. k rozhodnutí, zda kooperovat s jinými dodavateli sub komponent, nebo si je vyrábět sám a mohli bychom pokračovat dále.

Je třeba mít na paměti, že Zisk se promění v hotové peníze až s určitým zpožděním

Zisk = vždy odhad. Odhad nelze utrácet. 

Kolik si můžeme dovolit utrácet (za závazky, nákup materiálu či zboží, na výplaty zaměstnanců…) nám rychle ukáže Výkaz Cash Flow.

Instagram