Kapitálový rozpočet

Kapitálové rozpočty stanovují výdaje nutné na pořízení dlouhodobějších statků a dalších investic, jejichž návratnost je delší než jedno rozpočtové období.

A jak stanovit takový rozpočet začne většina firem zkoumat poměrně brzy po zahájení své činnosti.  Začne zjišťovat, že vybavení, stroje a ostatní výrobní technologie přestávají stačit a je zapotřebí je s ohledem na svůj budoucí vývoj obměnit, modernizovat případně i zvětšit své podnikatelské prostory apod. Společnost začíná uvažovat o investicích.

Otázka ovšem je, s čím začít a jak samotné investice připravit. Je jasné, že investice musí výkonnější než současné, být co nejlevnější a samozřejmě návratná v co nejkratším čase. Každé takové kapitálové rozhodnutí s sebou nese dvě základní skutečnosti:

a)       Okamžitý finanční výdaj nebo zadlužení vyplývající z přijatého úvěru při pořizování investice

b)      Budoucí předpokládaný „přítok“ hotovosti, tzn. výnos z dané investice

Pokud se rozhodneme danou investici uskutečnit, očekáváme, že se nakonec promítne do výroby více kusů produkce za časovou jednotku, zkvalitnění produktu, zefektivnění činnosti apod.  Je tedy třeba vybrat investici s největším možným výnosem a užitkem.  

Ale jak takovou investici vybrat? Podle jakých ukazatelů a kritérií? Máme k dispozici nějaké nástroje, aby naše rozhodnutí bylo co nejlepší? Tato rozhodnutí jsou zásadní a aktiva pořizujeme s výhledem na několik let. Jednoduše řečeno, je nutné toto rozhodnutí udělat správně. Jak už bylo zdůrazněno, jedná se o rozhodnutí na mnoho let dopředu. Navíc, hodnota pořízené investice okamžitě prudce klesá. Její přeprodej by tedy nemusel být tou správnou následnou volbou. Konec konců  se domnívám, že každému, kdo si někdy koupil nové auto tuto skutečnost není třeba dvakrát vysvětlovat.

A odpověď na otázku, zda máme nějaké nástroje a postupy „jak správně rozhodnout“? Ano Máme. A dále si o nástrojích a jejich použití řekneme dále.